Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki farklar nelerdir?

tamamlayıcı sağlık özel sağlık sigortası kütahya

Özel Sağlık Sigortası ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) arasındaki farklar şu şekildedir:

 1. Kapsam ve Amaç:
  • Özel Sağlık Sigortası: Bu sigorta, poliçe sahibinin belirli bir prim ödeyerek özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. Poliçe kapsamına göre, ameliyatlar, muayene ve tedaviler gibi bir dizi sağlık hizmetini içerebilir.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS): Türkiye’deki genel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu kamu sağlık hizmetlerinin eksiklerini karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. SGK’nın karşılamadığı özel hastane masrafları, ilave tedaviler veya ilaç giderleri gibi ek masrafları teminat altına alır.
 2. Prim ve Koşullar:
  • Özel Sağlık Sigortası: Primler genellikle sigortalının yaşına, sağlık durumuna ve seçilen kapsama göre değişir. Ödemeler düzenli olarak yapılarak belirli bir süre boyunca sigorta hizmetinden yararlanılır.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS): Primler genellikle mevcut genel sağlık sigortası primlerine ek olarak ödenir. SGK’nın kapsam dışında kalan sağlık harcamaları için ek bir koruma sağlar.
 3. Kapsama Yönelik Farklar:
  • Özel Sağlık Sigortası: Önceden belirlenen şartlar ve poliçe kapsamına göre belirli hastalık veya tedaviler için hizmet sunar.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS): Genellikle SGK’nın kapsam dışında kalan masrafları karşılamak için tasarlanmıştır. Bu, özellikle özel hastanelerde alınan hizmetler veya özel ilaçlar gibi harcamaları içerebilir.
 4. Mevcut Sigorta Durumu:
  • Özel Sağlık Sigortası: Genellikle mevcut bir genel sağlık sigortası zorunluluğu olmaksızın satın alınabilir.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS): Genellikle Türkiye’deki mevcut genel sağlık sigortası veya SGK kapsamı içinde olmak gereklidir. SGK’nın karşılamadığı harcamaları ek bir güvence olarak sağlar.

Bu farklılıklar göz önüne alındığında, hangi türün sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu belirlemek için mevcut sağlık durumunuzu, mevcut sigorta durumunuzu ve hangi tür sağlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyabileceğinizi değerlendirmeniz önemlidir. Her iki sigorta türü de farklı avantajlar sunabilir, bu yüzden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemek için ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment